หน้าหลัก / งานบริการวิชาการ / งานประลองวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด           อัตราค่าบริการทดสอบวัดละเอียด  

บริการงานวิชาการ
  บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดทางด้านมิติ
  บริการตรวจสอบขนาดชิ้นงานทางด้านมิติ
  บริการให้คำปรึกษาทางด้านงานเครื่องมือวัดละเอียด
  จัดฝึกอบรมทักษะและวิชาการทางด้านงานเครื่องมือวัดละเอียด


เครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการ
      ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่ใช้ในส่วนงานการเรียน การสอน และบริการวิชาการ
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
      1. ส่วนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ(20±0.5 °C) ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องมือ และตรวจสอบชิ้นงานที่ ต้องการค่าความแม่นยำ และถูกต้องสูง (High Precision)
      2. ส่วนที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ใช้สำหรับการเรียน การสอนและฝึกใช้เครื่องมือของนักศึกษา รวมไปถึงการตรวจวัดชิ้นงานโดยทั่วไป


แนะนำห้องปฏิบัติการ
        ห้องปฏิบัติการส่วนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ(20±0.5 °C)

               เครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการส่วนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (20±0.5 °C)

               เครื่องมือวัดที่ประจำห้องปฏิบัติการส่วนที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ
               ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ