หน้าหลัก / โครงงานปริญญานิพนธ์

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET)
        การออกแบบแฃะสร้างรถกดทับวัชพืช MDT-55  

        เครื่องปอกไข่นกกระทา รุ่น MDT 54  

        เครื่องพิมพ์สีบนส่วนนูนของแผ่นป้ายทะเบียนรถ  

        การฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องกลึงยันศูนย์ KMARTIN รุ่น KM 200 

        การฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องกลึงยันศูนย์ Masinexport รุ่น SN720  

        การฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องกลึงศูนย์ Storebro Bruk รุ่น GK-285-12 Serial No.11721  

        การออกแบบแลสร้างเครื่องทดสอบการปล่อยตก 

        เครื่องลดอุณหภูมิและบรรจุขนมเปี๊ยะใส่กล่องบรรจุภัณฑ์  

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET)
        การขึ้นรูปต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ Prototyping by 3D Printer  

        การพัฒนาชุดฝึกบรรจุน้ำและเปิดฝาขวดอัตโนมัติ 

        รถขนส่งและลำเลียงอัตโนมัติ 

        ระบบช่วยบริการเครื่องดื่มอัตโนมัติ  

        หุ่นยนต์บริการภายในบ้าน  

        หุ่นยนต์สี่ใบพัดกู้ภัย  

        เครื่องบรรจุน้ำดื่มใส่ถ้วยพร้อมซีลฝาอัตโนมัติ  

        กาวิเคราะห์การพาความร้อนตามธรรมชาติและแผ่ความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดแผ่นระบายความร้อนของหลอดเอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ T5 ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

        ระบบการเคลื่อนย้ายคอมเพลสเซอร์และตรวจสอบรอบแนวเชื่อมของคอมเพรสเซอร์  

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET)
        การศึกษาการเสื่อมสภาพของไม้เทียมคอมพอสิตจากพลาสติกอะคริเลต-สไตรีน 

        การศึกษาผลของมาสเตอร์แบตซ์ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์  

        การศึกษาสมบัติเชิงกลของยางโฟมจากยางแผ่นรมควันโดยใช้เกลืออะมิโนแอลกอฮอล์และกรดคาร์บอนิกเป็นสารทำให้เกิดฟอง  

        สมบัติเชิงกลของวัสดุคอมพอสิตอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงด้วยเส้นใยผักตบชวา  

        อิทธิพลของไซเลน-69 ที่ส่งผลต่อลักษณะการคงรูป สมบัติเชิงกลและลักษณะการบวมตัวของยางธรรมชาติผสมซิลิคอนคาร์ไบต์  

        การเตรียมแผ่นฟิล์มมาร์คหน้าจากนำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและดินเหนียว  

        การศึกษาการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำกับแป้งมันสำปะหลังโดยใช้พอลิเอทิลีนกราฟต์มาเลอิกแอนไฮไดร์ดเป็นตัวเชื่อมประสาน 

        การศึกษาสมบัติเชิงกลของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเสริมแรงด้วยเส้นใยกระจูด  

        สมบัติเชิงกลของพอลิพรอพิลีนผสมปูนปลาสเตอร์  

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TD)
        การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอุปกรณ์ล็อคประตู  

        การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับผลิตอุปกรณ์วางโทรศัพท์มือถือแบบพับได้  

        การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะเพื่อขึ้นรูปเข็มกลัดที่ระลึก 

        ศึกษาวิจัยกระบวนการถ่ายแม่แบบในงานเย็นของแม่พิมพ์ตีเหรียญ  

        การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกล่องใส่นามบัตรด้วยเทคนิคการติดฉลากและโปรแกรมในแม่พิมพ์  

        การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดหมวกพลาสติก  

        การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่องเพื่อผลิตตะแกรงท่อระบายน้ำ