หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

04/03/2016

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

กลับหน้าข่าวหลัก