หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

28/10/2017

รายละเอียดการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

**ระยะเวลาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560**

กรณีฝึกงานวันจันทร์-ศุกร์

— 28 พฤษภาคม – 1 สิงหาคม 2561

กรณีที่ฝึกงานวันจันทร์-เสาร์

— 28 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

— วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอฝึกงานคือ “30 เมษายน 2561”

 

— นักศึกษาสามารถติดต่อขอหนังสือฝึกงานครั้งละ 1 บริษัทเท่านั้น หากบริษัทตอบปฏิเสธจึงจะดำเนินการขอหนังสือฝึกงานฉบับใหม่ได้

รายละเอียดการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก