หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

09/01/2017

**การฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559**

**ระยะเวลาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559**

กรณีฝึกงานวันจันทร์-ศุกร์ 

— 1 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2560

กรณีที่ฝึกงานวันจันทร์-เสาร์

— 1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560

**หมายเหตุ**

— วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอฝึกงานคือ “28 เมษายน 2560”

 

— นักศึกษาสามารถติดต่อขอหนังสือฝึกงานครั้งละ 1 บริษัทเท่านั้น หากบริษัทตอบปฏิเสธจึงจะดำเนินการขอหนังสือฝึกงานฉบับใหม่ได้

**การฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559**

กลับหน้าข่าวหลัก