หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

22/09/2016

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  แสงจินดา และอาจารย์ชัยธวัช เหรียญอัมพร โดยมีรองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

กลับหน้าข่าวหลัก