หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

14/06/2016

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานนักศึกษา

 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานนักศึกษา”โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาโครงงานปริญญานิพนธ์ในภาควิชาฯภายในงานมีการจัดแสดงและประกวดโปสเตอร์โครงงานปริญญานิพนธ์นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาทั้งนี้ผู้มีการมอบรางวัลชนะเลิศดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานนักศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก