หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

25/03/2015

เปิดให้บริการแล้วเว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดให้บริการแล้วเว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก